Product was successfully added to your shopping cart.
0item(s)

Vaša košarica je prazna

Izrabljeno, zastarelo, poškodovano, nevozno, … vozilo uvrščamo med nevarne odpadke, katere mora lastnik glede na veljavno zakonodajo (Uredba o izrabljenih vozilih (Ur. l. RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12) oddati zbirnem mestu izrabljenih vozil ali obratu za razstavljanje, ki izvaja tudi prevzem izrabljenih vozil.

Republika Slovenija mora izpolnjevati zahteve evropske zakonodaje glede cilja ponovne uporabe in predelave vseh v razstavljanje prevzetih izrabljenih vozil (18. člen Uredbe o izrabljenih vozilih (Ur. l. RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12) pravi, da morajo gospodarski subjekti zagotoviti, da ponovna uporaba in predelava za vsa v razstavljanje prevzeta vozila dosežeta najmanj 95% delež povprečne mase praznega vozila na leto ter da ponovna uporaba in recikliranje za vsa v razstavljanje prevzeta izrabljena vozila dosežeta najmanj 85% delež povprečne mase praznega vozila na leto).

V obratu za razstavljanje vaše izrabljeno vozilo razgradimo na okolju prijazen način.

Oddaja izrabljenega, zastarelega, poškodovanega, nevoznega, … vozila zbirnem mestu oziroma obratu za razstavljanje je za lastnika izrabljenega vozila POPOLNOMA BREZPLAČNA. Ob predaji pa boste prejeli potrdilo o uničenju vozila, ki je veljaven dokument na področju celotne Evropske unije in na osnovi katerega lahko vozilo odjavite iz prometa.

Na podlagi potrdila o uničenju vozila lahko na DARS oddate zahtevek za nadomestno vinjeto ter v primeru, da je vozilo še registrirano povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest ter avtomobilskega zavarovanja.

 

POSTOPEK ODJAVE IZRABLJENEGA MOTORNEGA VOZILA IZ PROMETA


1. Dostava vozila na prevzemno mesto

  • osebna dostava na najbližje zbirno mesto
  • brezplačni odvoz izrabljenega vozila (klic na brezplačno telefonsko številko 080 18 77)
  • brezplačni odvoz izrabljenega vozila (klic na 01 78 88 063)
  • brezplačni odvoz izrabljenega vozila (klic na 041 531 532)

 

2. Potrdilo o razgradnji (potrdilo)

Po dostavi vozila na prevzemno mesto lastnik prejme potrdilo o razgradnji.

 

3. Odjava izrabljenega motornega vozila iz prometa

  • lastnik ob odjavi izrabljenega motornega vozila iz prometa predloži na pristojni pooblaščeni organizaciji ali upravni enoti naslednje dokumente:
  • potrdilo o razgradnji (prejme ga na zbirnem mestu za izrabljena vozila)
  • prometno dovoljenje     
  • registrske tablice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     razgradnja    

Razgradnja vozil

Trenutno ni dodanih nobenih produktov.