Dne 24.11.2017 so nas obiskali dijaki Srednje strokovne in poklicne šole Bežigrad iz enote Logatec. Ob obisku smo jim predstavili pomen pravilnega ravnanja z odsluženimi vozili ter sam postopek razgradnje izrabljenih vozil v našem obratu za razgradnjo vozil na Velikem Mlačevem.