Okoljevarstvena politika podjetja AT Kastelec

Kot vodilno podjetje na področju razgradnje izrabljenih vozil v RS, tudi v našem podjetju izvajamo politiko v skladu z evropskimi okoljevarstvenimi smernicami in tako pomagamo ohranjati čisto okolje, varčevati z energijo ter industriji vračati tako potrebne surovine.

Z rednim usposabljanjem in izobraževanjem zaposlenih skrbimo za racionalno gospodarjenje s surovinami ter zmanjšanju količin odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti razgradnje izrabljenih vozil. V podjetju ves čas stremimo k iskanju novih okoljevarstvenih tehnologij, s katerimi omogočamo boljše sobivanje ekonomije in okolja.

Ker menimo, da je ozaveščanje o skrbi za okolje zelo pomembno, tudi z vidika ohranitve primernih življenjskih pogojev za naslednje generacije, imamo v našem centru za razgradnjo vozil vedno odprta vrata za informativne dneve, ko nas pridejo obiskati različne osnovne in srednje šole.

 

Razgradnja vozil