AvtoTransporti Kastelec je član skupne sheme Ekomobil d.o.o., ki je edina družba, ki ima vsa pooblastila proizvajalcev oz. uvoznikov vozil za zbiranje in prevzem vozil njihove blagovne znamke ter prevzem delov vozil, ki pri servisiranju in popravilu vozil njihovih blagovnih znamk nastanejo kot odpadek in oddajo vseh prevzetih izrabljenih vozil v obdelavo.