Na obratu za razgradnjo izrabljenih vozil AvtoTransporti Kastelec smo v sklopu projekta LAS: »Z glavo za naravo-izobraževanje in ozaveščanje o okoljskih tematikah« v soboto 07.04.20108 izvedli delavnico na temo pravilnega ravnanja z izrabljenimi vozili. Udeleženci delavnice so bili seznanjeni z možnostjo brezplačne oddaje izrabljenega vozila v razgradnjo, postopkom razgradnje, celotni življenjski krog sestavnih materialov oz. surovin ter varovanjem okolja.